Ubezpieczenie podróżne 

Ubezpieczenie podróżne 

Wybierając się w podróż, należy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie: „przezorny, zawsze ubezpieczony”. Podążając za tą maksymą wypada zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich jeszcze przed wyjazdem, aby móc cieszyć się podróżowaniem bez większych komplikacji, a w razie nieprzewidzianej sytuacji losowej, sprawnie skorzystać z fachowej pomocy i móc dalej cieszyć się zasłużonym urlopem. Często turyści usypiają swoją czujność pod wpływem przyjemnych emocji związanych z podróżami, dlatego warto pomyśleć wcześniej o dodatkowym zabezpieczeniu, jakie dają polisy dla podróżnych.

Koszty assistance w podróży 

To bardzo dobra alternatywa dla każdego podróżującego. W przypadku wykupienia takiej polisy ubezpieczyciel udzieli pomocy w przypadku nieplanowanych sytuacji, jak nagła potrzeba transportu medycznego, zatrucie, złamanie kończyny. Towarzystwo ubezpieczeniowe wówczas poszukuje placówki, która jest w stanie w danym momencie udzielić pomocy medycznej, a następnie pokrywa koszty leczenia, które wygeneruje sytuacja zdrowotna. Doskonałym dodatkiem do takiego ubezpieczenia będzie ubezpieczenie bagażu, które ochroni nas w razie jego nagłego zaginięcia podczas podróży, lub w wyniku włamania np. do pokoju hotelowego.

NNW

To ubezpieczenie podróżne, które chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W sytuacji wystąpienia takiego można liczyć na wypłatę ubezpieczenia i pomoc ubezpieczyciela. W razie nagłej śmierci polisa nie przepada, jest wypłacona rodzinie i bliskim.

OC  w życiu prywatnym

To bardzo ciekawa alternatywa. Chroni ona przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym. Jeśli podczas uprawiania sportów lub jakichkolwiek aktywności fizycznych szkody zdrowotnej, lub materialnej dozna za naszą sprawą inna osoba, ubezpieczyciel wypłaci jej pieniądze z naszej polisy.

Koszty rezygnacji

Często ludzie zmuszeni są zrezygnować z podróży w wyniku nagłej sytuacji życiowej bądź ciężkiego zachorowania. Niestety w większości wiążę się to z poniesieniem kosztów, które zostały już wniesione na poczet podróży. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji skutecznie przed tym chroni.